content marketing- content strategycontent marketing- content strategy

Content marketing, content strategy, content marketing strategy

Content marketing (tiếp thị nội dung). Content strategy (Chiến lược nội dung). Content marketing strategy (chiến lược tiếp thị nội dung). Ngay bây giờ quá nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhầm lẫn về…

27 Likes Comment

Nội dung cuốn da dê thứ nhất: Hôm nay, ta bắt đầu cuộc sống mới.

Hôm nay, ta bắt đầu bò ra khỏi cái kén đầy những thất bại và đau thương. Hôm nay, ta phải hái quả quả trí tuệ trên dây cao nhất. Dây trí tuệ này đã…

26 Likes Comment
email-marketing-digital-marketing-online-jonytuanle3

Email marketing – Kpi 1000 khách hàng tiềm năng

Email marketing tuy chỉ là một bộ phận. Trong kế hoạch Marketing tổng thể (IMC) của Digital marketing online (Media). Kpi bứt tốc thành công của 1 chiến dịch. Đôi khi đến từ những điều…

26 Likes Comment
thiet ke dau tu website jonytuanle

Làm như thế nào để bán ít nhất 30 đơn hàng mỗi ngày!?

Đầu tư website !? Thật ĐƠN GIẢN, hãy có một website và dẫn dắt 1000 khách hàng tiềm năng vào trang web của bạn. Với hơn 6 năm kinh nghiệm phát triển website cho khách hàng,…

32 Likes Comment