Chuyển đổi khách hàng qua kênh digital marketing

42 Likes Comment

Việc sử dụng Digital Marketing giúp tiếp cận khách hàng dễ dàng, thuyết phục khách hàng thường xuyên bằng nhiều cách thể hiện thông tin, nhắc lại thông điệp,…đã tạo ra các tệp khách hàng rất lớn và chi phí giảm đến mức tối thiểu. Có thể nói sử dụng đồng thời marketing truyền thống và Digital Marketing là một quyêt định sáng suốt của các doanh nghiệp biết nắm bắt cơ hội nói chung.

You might like

About the Author: jonytuanle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *