Digital Marketing rộng lớn và học cũng là một phần của công việc

37 Likes Comment

Để phục vụ cho công việc và làm mới skill của bản thân, để theo kịp kỷ nguyên số, không bị lạc hậu so với thế giới, chúng ta phải tự học. Đôi khi vì yêu cầu của dự án, vì yêu cầu thời đại của công việc, hay  thỏa mãn đam mê chẳng hạn ^^. chúng ta phải học và tìm hiểu những ngôn ngữ, công nghệ mới.

Tự học cũng là một đức tính tốt mà chúng ta cần rèn luyện mỗi ngày ( cái này đảng và nhà nước tuyên truyền suốt rồi – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh )

 

You might like

About the Author: jonytuanle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *