Download trọn bộ sách Ebook “Quản trị marketing” bằng tiếng Việt và tiếng Anh

10 Likes Comment

Chú ý: Đây là tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn #, đã quyét virut, cũng như lưu lại chia sẻ để anh chị em nhà ta tham khảo cũng như học tập và nghiên cứu.

Ebook quản trị marketing Tiếng Anh

Marketing management – Philip Kotler

download-tron-bo-ebook-marketing-can-ban-philip-kottler
Download trọn bộ Ebook Marketing căn bản

Ebook quản trị marketing Tiếng Việt

Những vấn đề cơ bản của marketing

Hệ thống thông tin marketing

Phân tích môi trường marketing

Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứu & lựa chọn thị trường mục tiêu

Thị trường mục tiêu

Chiến lược marketing mix

Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

Chiến lược giá

Chiến lược phân phối

Chiến lược xúc tiến tổng hợp

Xây dựng kế hoạch marketing hoàn chỉnh

 

You might like

About the Author: jonytuanle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *